banner top 1-1366x245

Cho thuê TBXD

Cây chống thép

Loại sản phẩm : Cây chống sắt sơn dầu
Ống thép : Vỏ ∅60, dày 1.8mm, Ruột ∅49, dày 1.8mm
Chiều cao max : 3,8m - 4m
Chiều cao min : 2m - 2,7m
Tình trạng : đã qua sử dụng (85% -> 95%)